Tukena arjessa ja kriiseissä

Erilaiset kriisit kuuluvat ihmisen elämään. Usein taakka kevenee, kun sen jakaa toisen kanssa. Merimieskirkko tarjoaa ammatillista apua ja vertaistukea arjen haasteissa ja elämän pienissä ja suurissa kriiseissä. Meiltä saat tukea, neuvontaa ja palveluja omalla äidinkielelläsi.

Merimieskirkon sosiaalityön tavoitteena on tukea Kreikassa asuvien ja vierailevien suomalaisten hyvinvointia ja auttaa jokaista voimaan omassa elämässään mahdollisimman hyvin.Työ kattaa tapaamiset kirkolla, kodeissa, sairaaloissa ja laitoksissa sekä ryhmätoiminnan, jossa paikalliset suomalaiset kohtaavat toisiaan.

Kirkko pystyy tarjoamaan niin ammatillista keskusteluapua kuin vertaistukeakin. Yhteistyötä tehdään niin suurlähetystön, eri suomalaistahojen sekä paikallisten ja suomalaisten viranomaisten kanssa

Jos haluat käsitellä elämääsi liittyviä kysymyksiä luotettavan ammattilaisen kanssa, voit ottaa yhteyttä Merimieskirkon työntekijöihin puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä kirkolla.

Kriisiapu ja sielunhoitotyö on kirkon perustyötä ja sellaisena maksutonta.

Tarvittaessa teemme yhteistyötä suurlähetystön, eri suomalaistahojen sekä paikallisten ja suomalaisten viranomaisten kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä. Olemme täällä sinua varten.